เกี่ยวกับเรา

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 6 ตุลาคม 2532
โดยคุณวาสิลิโอส และภรรยาคือคุณวาสนา รุ่งแสนทอง ด้วยเงินทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท จากพื้นฐานความรู้ของคุณวาสิลิโอส จึงเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการ
จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิค และชิ้นส่วนเครื่องยนต์กลไก กิจการไปได้ดีระยะหนึ่ง
แต่ต้องประสบปัญหาเพราะไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง จึงหันมาริเริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

พ.ศ.2536 เริ่มจากก่อตั้งโรงงานด้วยจักร 15 ตัว พนักงาน 15 คน และจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้านารายณ์ภัณฑ์ ซึ่งมีเนื้อที่เพียง 2 ตารางเมตรเท่านั้น
ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ 2539 เป็นต้นมา นารายา ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีพนักงานมากกว่า 3, 000 คน และยังว่าจ้างฝีมือแรงงานจากชนบทอีกว่า 4,000 คนเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ

จดทะเบียนตราสัญลักษณ์ และขยายโรงงาน

พ.ศ.2539 บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ทำการจดทะเบียน
ตราสัญลักษณ์ NaRaYa โดยอิงจากชื่อบริษัทฯ นารายา เป็นภาษาฮินดู แปลว่า พระนารายณ์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของพระวิษณุเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู ชื่อนี้ถูกเลือกเพราะมีความหมายที่เป็นมงคล และง่ายต่อการออกเสียงในหลายๆภาษา

พ.ศ.2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ล้านบาท และดำเนินการสร้างสำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

พ.ศ.2551 เปิดโรงงาน 2 แห่งที่ อ.ละลวด และอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

พ.ศ.2554 เปิดโรงงาน 1 แห่ง ที่ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พ.ศ.2559 เปิดศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ที่ตำบลบางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ปัจจุบัน นารายา ส่งออกไปขายในหลายประเทศทั่วโลก มีสาขาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 23 สาขา ในประเทศไทย และอีก 13 สาขาในต่างประเทศ นารายาได้พิสูจน์แล้วว่าธุรกิจขนาดเล็ก ก็สามารถประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ

ภารกิจ และ วิสัยทัศน์

ภารกิจ

นารายา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผืนผ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกลุ่มอายุ ให้สามารถใช้สอยได้ทุกโอกาส จากเนื้อผ้าชั้นดีและฝีมือการผลิตคุณภาพเยี่ยม มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

วิสัยทัศน์

นารายามุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นคุณภาพ ประโยชน์การใช้สอย และความงดงามของผลิตภัณฑ์อย่างเกินความคาดหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นารายา ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการค้าขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
มาจากงานฝีมือของกลุ่มฝีมือแรงงานในชนบทหลายจังหวัดในประเทศไทย การสนับสนุนดังกล่าวทำให้เกิดการรวมตัวกันในหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมรายได้ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนในหมู่บ้านเป็นการกระจายรายได้สู่ประชากรระดับล่าง โดยที่แรงงานในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องเข้ากรุงเทพฯเพื่อหางานทำ โดยนารายาเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบ ออกแบบ และจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ นารายา คือตัวอย่างความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ไทยที่ผลิตโดยแรงงานในชนบทซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก แม้ว่าจะต้องพบกับความท้าทายในการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเสร็จตรงตามเวลาก็ตาม

นารายาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ครอบครัวในชนบทสามารถมีรายได้จากการทำงานในจังหวัดของตนนอกจากนี้นารายายังเข้าร่วมในโครงการสร้างรายได้ และบรรเทาความยากจน
กับองค์การ CARE องค์กรต่างประเทศซึ่งไม่แสวงหากำไรอีกด้วย ปัจจุบันนี้ กว่า 3,000 ครอบครัวในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับนารายา

คุณวาสนา – โฉมหน้าของนารายา

หลังจากการเปิด บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด แล้ว คุณวาสนากลายเป็น
หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ในด้านความคิดสร้างสรรของบริษัท ด้วยสายตาที่หลักแหลมในเรื่องแฟชั่นและความสวยความงาม คุณวาสนาช่วยนำทางให้ทีมครีเอทีฟในการ
เลือกสีรูปแบบและพื้นผิวกระเป๋า ซึ่งเป็นความสำเร็จระยะแรกๆ ของนารายาเลยก็ว่าได้

คุณวาสนาเปิดกว้าง และรับไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ จะสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆในแต่ละปีของนารายาที่มีการเปลี่ยนโฉมและรูปแบบให้หลากหลาย รวมถึงชนิดของวัสดุต่างๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทันสมัย ทำให้ชิ้นงานของนารายาดูแปลกใหม่ และสร้างสรรค์อยู่เสมอ

ความสำเร็จของคุณวาสนา มิได้มาจากพรสวรรค์ด้านแฟชั่นเพียงอย่างเดียว แต่เธอได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือชาวบ้าน คุณวาสนาเป็นตัวกลางสำคัญในการจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยสร้างงานให้คนในประเทศไทย ทำให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงชีพ และสามรถส่งบุตหลานเล่าเรียนได้

ww

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

2543
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ประจำปี 2543
ประเภทการมีตราสินค้าของตนเอง
จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
จัดโดยกรมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ประจำปี 2543

2545
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2545
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจาก
ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
จัดโดยกรมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2545

2545
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ต้นตำหรับคงคุณภาพการผลิต และต่อสู้แก้จนประสบความสำเร็จ ประจำปี 2545
จัดโดยรายการเกมแก้จน

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ต้นตำหรับคงคุณภาพการผลิต และต่อสู้แก้จนประสบความสำเร็จ ประจำปี 2545

2545
คุณวาสนา รุ่งแสนทอง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นดิเรกคุณาภรณ์
สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2545

คุณวาสนา รุ่งแสนทอง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2545

2546
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2546
ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2546

2547
รางวัลซุปเปอร์แบรนด์อวอร์ด ประจำปี 2547
หนึ่งในแบรนด์สินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย
จัดโดยซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศอังกฤษ

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์อวอร์ด ประจำปี 2547

2547
รางวัลผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2547
สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ เนื่องในวันสตรีสากล
จัดโดยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

รางวัลผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2547

2549
รางวัลซุปเปอร์แบรนด์อวอร์ด ประจำปี 2549
หนึ่งในแบรนด์สินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย
จัดโดยซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศอังกฤษ

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์อวอร์ด ประจำปี 2549

2550
รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน
ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2550
จัดโดย กระทรวงแรงงาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2550

2552
รางวัลใบโพธิ์ บิสิเนส อวอร์ด ประจำปี 2552
มีความโดดเด่นในด้าน ตราสินค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์

รางวัลใบโพธิ์ บิสิเนส อวอร์ด ประจำปี 2552

2552
รางวัลสถานประกอบการได้รับมาตรฐานด้านประกันสังคม ประจำปี 2552
จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

รางวัลสถานประกอบการได้รับมาตรฐานด้านประกันสังคม ประจำปี 2552

2553
รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ตามโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2553
(โรงงานละลวด) จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2553
(โรงงานละลวด)

2554
รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 ประจำปี 2554
(โรงงานละลวด) จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2554
(โรงงานละลวด)

2554
รางวัลไอพี แชมป์เปียนส์ ประจำปี 2554
ประเภทเครื่องหมายการค้า

รางวัลไอพี แชมป์เปียนส์ ประจำปี 2554

2555
รางวัลมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ประจำปี 2555 (โรงงานจักราช)
จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ประจำปี 2555 (โรงงานจักราช)

2556
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2556
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว
(โรงงานจักราช) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสี ประจำปี 2556
(โรงงานจักราช)

2558
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558
จาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558

2558
รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา
ประจำปี 2558
(โรงงานละลวด) จัดโดย กระทรงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2558 (โรงงานละลวด)

2558
รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา
ประจำปี 2558 จัดโดย กระทรงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2558

2558
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว
(โรงงานละลวด) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
(โรงงานละลวด)

2558
รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปี 2558
(โรงงานพระพลับ) จัดโดย กรมการจัดหางาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปี 2558
(โรงงานพระพลับ)

2559
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว
(โรงงานละลวด) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(โรงงานละลวด)

2559
รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 ประจำปี 2559
จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559

2559
Quality Persons of The Year 2016 Award
Foundation of Science and Technology Council of Thailand (FSTT)

Quality Persons of The Year 2016

2560
รางวัลผลจากการสำรวจคัดเลือกของบริษัทต้าจ้องเตี๋ยนผิง
มอบให้ร้านนารายา เพื่อแสดงว่า "ร้านนารายา" เป็นร้านที่ได้รับความนิยมมาก ตามจำนวนสถานที่ จำนวนวิจารณ์และจำนวนการค้นหา

รางวัลผลจากการสำรวจคัดเลือกของบริษัทต้าจ้องเตี๋ยนผิง

2560
รางวัลร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม

รางวัลร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรมวาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัสสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

2561
AWEN OUTSTANDING ASEAN WOMEN ENTREPRENEURS AWARD 2018

AWEN OUTSTANDING ASEAN WOMEN ENTREPRENEURS AWARD 2018

2561
HOWE Awards 2018Howe Fashion Design Award Narai intertrade Co.ltd.
MS.Wasna Roongsaenthong.

HOWE Awards 2018

2562
Shopee 2019 BRAND CONFERENCE

Shopee 2019 BRAND CONFERENCE

ความสำเร็จ - นารายา

 

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
อย่างมั่นคง ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รางวัลสำคัญ
ต่างๆที่นารายาได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จของบริษัทฯ


นารายาได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2543 จากกระทรวงพาณิชย์ สาขาการพัฒนาและการตลาด โดยใช้เครื่องหมายการค้าของไทยในการส่งออก รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออกของไทยโดยผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพขั้นสูงของมาตรฐานการผลิต และในปี พ.ศ.2545 นารายาได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์ สาขาการออกแบบ นอกจากนี้นารายายังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2546 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Superbrands Thai Exporter Award ประจำปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2549 นารายามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย